Regulamin "VR Studio"

1. Poprzez dokonanie rezerwacji i/lub rozpoczęcie korzystania z udostępnionego sprzętu klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem „VR Studio” i go akceptuje.
2. W przypadku spóźnienia poniżej 15 minut stanowisko oczekuje na klienta, jednak czas korzystania może się skrócić.
3. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut stanowisko może zostać oddane następnemu oczekującemu klientowi.
4. W przypadku przerwy w korzystaniu spowodowanej usterką sprzętu, bądź błędem obsługi „VR Studio” klient ma prawo do odpowiedniego wydłużenia wizyty.
5. Z usług „VR Studio” mogą korzystać:
a. Osoby powyżej 16 roku życia samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
b. Osoby od 10 do 16 roku życia w obecności pełnoletniego opiekuna.
6. Korzystanie ze sprzętu jest niewskazane osobom u których wystąpiły (a) drgawki, (b) epizody epileptyczne, (c) osobom z chorobami psychicznymi, (d) z chorobami serca oraz (e) kobietom w ciąży.
7. Każdy klient „VR Studio” korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
8. Na terenie „VR Studio” obowiązuje zakaz spożywania posiłków, palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
9. Obsługa „VR Studio” może odmówić obsługi oraz wyprosić klienta, jeśli jego zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
10. Obsługa „VR Studio” może odmówić obsługi oraz wyprosić klienta, jeśli nie stosuje się on do jej poleceń.
11. W przypadku zauważnia jakichkolwiek niepokojących objawów należy przerwać korzystanie ze sprzętu i powiadomić obsługę.
12. Klient może testować własne tytuły gier za wcześniejszą zgodą obsługi „VR Studio”.
13. Za szkody materialne spowodowane korzystaniem ze sprzętu niezgodnym z regulaminem odpowiedzialność ponosi klient.
14. Wszystkie osoby przebywające w danym momencie na terenie „VR Studio” są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu VR Studio.
15. „VR Studio” nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klientów.
16. „VR Studio” nie ponosi odpowiedzialności ze wszelkie powikłania wynikające z użytkownia udostępnianego sprzętu.
17. „VR Studio” jest własnością firmy VRMANIA Andrzej Król.
18. Wszelkie sugestie, wnioski i skargi prosimy kierować na adres biuro@vrstudio.pro.
Godziny otwarcia:
Wtorek - Piątek: 15 - 22
Sobota - Niedziela: 11 - 22